Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-27T19:11:40+01:00
1) Narodziny w Pajęczynie Dolnym.
2) Dzieciństwo w Czworakach.
3) Zainteresowanie się Paluszkiewicza małym Andrzejem.
4) Nauka czytania i oglądanie kolorowych atlasów w domu nauczyciela.
5) Postanowienie guwernera o umieszczeniu Andrzeja w Progimnazjum Pyrzogłowskim.
6) Tragiczna śmierć Paluszkiewicza (gruźlica) i pozostaweienie w spadku skromnych oszczędności Radkowi.
7) Zarabianie pieniędzy poprzez udzielanie korepetycji.
8) Pomyślne przejście przez III i IV klasę.
9) Ambitne plany Andrzeja według rad pana Paluszkiewicza.
10) Wakacje w rodzinnej wsi (Pajęczyn Dolny).
11) Długa i męcząca wędrówka chłopca do Klerykowa.
12) Rozmyślania chłopaka skąd weźmie pieniądze na utrzymanie i postawnowienie udzielania korepetycji słabszym uczniom.
13) Nieudany interes Andrzeja z chłopem.
14) Napotkanie szlachcica, który zdecydował się podwieżć chłopca do Klerykowa.
15) Wizyta w domu p. Płoniewicza i przyjęcie posady korepetytora dla jego dzieci- Władzia i Mici.
16) Ogromna radość gimnazjalisty.
17) Rozmowa Andrzeja z dyrektorem Kriestoobriadnikowem i przyjęcie do klerykowskiej szkoły.
18) Kpiny kolegów podczas długich przerw i w konsekwencji bijatyka z Tymkiewiczem.
19) Groźba wydalenia z gimnazjum.
20) Wstawiennictwo Borowicza w sprawie Andrzeja.
21) Spotkania wraz z kolegami "na górce u Gontali".
22) Odwdzięczenie się Borowiczowi po wyjeździe ukochanej "Biruty".
23) Podanie sobie dłoni przez obu chłopców.
5 5 5
2009-11-27T19:14:57+01:00
1. Nauka Marcina Borowicza w elementarnej szkole pierwsze.
2. Egzaminy wstępne do gimnazjum w Klerykowie, korepetycje u profesora Majewskiego.
3. Mieszkanie u „starej Przepiórzycy”, pierwsze kroki w gimnazjum.
4. Śmierć ukochanej matki.
5. Utrata zapału do nauki, zbliżenie do Boga. Kłopoty Marcina.
6. Wakacje w Gawronkach, opowieści Szymona Nogi.
7. Nowe metody rusyfikacyjne pod dyrekcją.
8. Bezwolne poddanie się Marcina naciskowi rusyfikatorów.
9. Trudności Andrzeja Radka w gimnazjum, groźba.
10. Pomoc Marcina Borowicza, nawiązanie przyjaźni.
11. Sprzeciw Tomasza Waleckiego wobec ośmieszania na lekcji.
12. Wstrząs psychiczny chłopców pod wpływem recytacji.
13. Konspiracyjne spotkania u Mariana Gontali w celu poznawania kultury i literatury polskiej.
14. Miłość Marcina Borowicza do Anny Stogowskiej.
15. Ukończenie szkoły, wakacje w Gawronkach.
16. Powrót do Klerykowa, rozpacz Marcina z powodu wyjazdu ukochanej w głąb Rosji.
17. Pomocna dłoń Andrzeja Radka
3 2 3