Odpowiedzi

2009-11-27T21:09:10+01:00
Błazenki są rybami chyba najbardziej znanymi . U samych akwarystów także cieszą się sporym powodzeniem. Wynika to stąd, iż są rybami bardzo kolorowymi, łatwymi w hodowli a także w dużej mierze z ich trybu życia: żyją w symbiozie z ukwiałami. Widok błazenka tulącego się do ukwiału stał się symbolem rafy koralowej.

Little clowns are fish surely most well-known . At themselves aquarists also they are glad with the pretty big success. This results from here, that they are fish very coloured, easy in the breeding and also in the large measure from their regimen: they live in the symbiosis with Actiniaria. The view of the little clown nestling close to the sea anemone became a symbol of the coral reef.

Niby dobrze ,ale tłumaczone translatorem -mogą być błędy -ale wydaje mi się ,że raczej O.K.