Zad.1
Na seans filmowy 280 biletów , w tym 126 ulgowych.Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe?

Zad.2
Rozwiąż równanie.
x-5=2
_____
x+3=3

Zad.4
Dane są punkty A=(-2,3)oraz B=(4,6).Oblicz długość odcinka AB.

Zad.5
Pole powierzchni sześcianu jest równe 150cm2.Oblicz długość krawędzi tego sześcianu.

Zad.6
Pole trójkąta prostokątnego jest równe 60cm2.Jedna przyprostokątna jest o 7 cm dłuższa od drugiej.Oblicz długość przeciwprostokątnej tego trójkąta.

Zad.7
Kosz na śmieci ma kształt walca o średnicy dna 28 cm i wysokości 40cm.Oblicz jaką pojemność ma ten kosz.Przyjmij.Wynik zaokrąglij do 1litra.Zapisz obliczenia [pi=3,14]

Zad.8
Palik długości 60cm rzuca najdłuższy cień o długości 1,25m.W jakiej odległości od altany rośniej 3 metrowe drzewo,ktorego najdłuższy cień co najwyżej styka się z dolną krawędzią ściany altany.Wykonaj odpowiedni rysunek.

Zad.9
Prostokątny trawnik ma długość 10m.Podczas jednego okrążenia kosiarką o szerokości ostrza 50cm wzdłuż brzegów trawnika,skoszona została 1/4 jego powierzchni.Oblicz szerokość tego trawnika.Wykonaj rysunek i zapisz obliczenia.

Pomoże ktoś?? ;))Bardzo proszee.!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T19:17:21+01:00
280 - 100%
126 (ulgowe) - x%

280x - 12600 / 280
x = 45%

Odp. Bilety ulgowe stanowiły 45%.


2009-11-27T19:18:23+01:00
2009-11-27T19:21:41+01:00
Zad 1. 126/280 × 100procent = 46procent
zad 2. x - 5 = 2
x = 2+5
x=7


x + 3 = 3
x = 3-3
x+0