Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-24T22:22:37+02:00
Rozprawka to nadojrzalsza forma wypowiedzi będąca udowodnieniem jakiegoś zagadnienia, problemu, twierdzenia. Uczono was, że opowiadanie składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Podobnie jest z rozprawką, przy czym w przypadku rozprawki wstęp to teza (lub hipoteza), rozwinięcie to argumenty, zaś zakończenie to potwierdzenie tezy, inaczej podsumowanie. Nagromadziło się dużo niezrozumiałych słów...
Teza to takie stwierdzenie, w którym stawiamy sprawę w oczywisty sposób: Tak, warto mieć przyjaciela... albo: Nie, nie warto.
Do tezy dobieramy argumenty, czyli zdania, poglądy, które pasują do tej tezy. Warto mieć przyjaciela, ponieważ ... miło spędzamy z nim czas, można z nim rozmawiać o wszystkim, itp. Nie warto mieć przyjaciela, bo ... to zabiera sporo czasu.
Nie zawsze w rozprawce przyjmujemy tezę, czasami musimy posłużyć się hipotezą. Teza to założenie wstępne, którego jesteś pewny, a hipoteza to tylko przypuszczenie, co do którego nie mamy pewności, która wymaga sprawdzenia, przeprowadzenia dowodu. Tym dowodem będzie rozprawka.
W zakończeniu krótko, dosłownie jednym zdaniem lub dwoma zdaniami podsumujcie argumenty, na przykład: Jak wcześniej stwierdziłam..., Jak już wcześniej napisałam... .
Pisząc:
pamiętaj o jasnym, precyzyjnym ustaleniu swojego poglądu na opisywaną sprawę,
argumentuj rzeczowo,
możesz odwoływać się do znanych autorytetów, powszechnych sądów,
podsumuj rozważania.mozesz zacząć tak:
Tematem mojej rozprawki jest `..............................
lub
mozesz zacząć cos w tym stylu:

Czy słuszne jest powiedzenie „ . . . „
Czy można zgodzić się z opinią, że . . .
Opowiadam się za . . .

potem:

Zaczynając wypowiedź:

- Nawiązując do tematu . . .
- Moja odpowiedź na pytanie zawarte w temacie jest następująca: . . .
- Odpowiedź nie wydaje się być prosta, dlatego stawiam hipotezę . . .


potem
Łącząc poszczególne części w całość:
Warto również zauważyć, że . . .
A oto inne spojrzenie na . . .

potem:
Sygnalizując własne zdanie:
Sygnalizując własne zdanie:

- Myślę, że . . .

- Uważam, iż . . .

- Według mnie . . .

- Śmiem twierdzić . . .

- Moim zdaniem . . .

- Niestety, nie podzielam opinii, że . . .

- Wbrew temu co mówią inni, potępiam takie stanowisko, gdyż . . .


Kończąc:
- Czy można nie wierzyć w słuszność twierdzenia: „ . . . ”? Uważam, że przedstawione argumenty nie dają ku temu podstaw.

- Myślę, że przytoczone argumenty pozwolą w pełni zgodzić się z twierdzeniem zawartym w temacie.

- Na zakończenie wrócę jeszcze raz do tezy: „ . . . . . . . . . . . . . . . . . .”.

- Podzielam ten pogląd i sądzę, że wart jest szerokiej popularyzacji.

- Na zakończenie, wracając do pytania postawionego w temacie, udzielam jednoznacznej odpowiedzi: „tak”.Ważną rzeczą w rozprawce jest stosowanie odpowiednio dobranych cytatów. Można je wprowadzać między innymi w następujący sposób:

- Na potwierdzenie wysuniętej tezy przytoczę słowa znanego filozofa „ . . . ”

- Niech moje argumenty wesprze autorytetem . . . , który powiedział „ . . .