Odpowiedzi

2009-11-27T19:33:21+01:00
PRZYCZYNY:

Już w 1568 roku Jean Bodin skojarzył gwałtowny wzrost cen z napływem dużej ilości kruszcu z kolonii hiszpańskiej w Ameryce (tzw. Teoria kwantytatywna wzrostu cen). W latach 1531-1631 Hiszpania przywiozła do Europy około 159 ton złota i 140 tys ton srebra. Znaczny wzrost ilości srebra spowodował spadek jego wartości, a w efekcie wzrost cen towarów i usług.
Wzrost liczby ludności (z 69 mln do 89 mln w ciągu XVI stulecia) doprowadził do wzrostu popytu na żywność.
Ogólna aktywizacja życia gospodarczego i przyspieszenie rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej, które wywołały wzrost podaży.
Celowe psucie pieniądza, które przynosiło zyski właścicielom mincerni (władcom i feudałom), przyspieszało zjawisko inflacji.


Rewolucja cen (inflacja monetarna)- zjawisko wzrostu cen, które od początku XVI wieku objęło całą Europę. Najbardziej wzrosły ceny produktów żywnościowych, nieco słabiej towarów rzemieślniczych, najwolniej zaś płac pracowników najemnych.
28 1 28
2009-11-27T19:49:14+01:00
Przyczyny:

W 1568 roku Jean Bodin skojarzył gwałtowny wzrost cen z napływem dużej ilości kruszcu z kolonii hiszpańskiej w Ameryce. W latach 1531-1631 Hiszpania przywiozła do Europy około 159 ton złota i 140 tys ton srebra. Znaczny wzrost ilości srebra spowodował spadek jego wartości, a w efekcie wzrost cen towarów i usług.
Wzrost liczby ludność doprowadził do wzrostu popytu na żywność.
Ogólna aktywizacja życia gospodarczego i przyspieszenie rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej, które wywołały wzrost podaży.
Celowe psucie pieniądza, które przynosiło zyski właścicielom mincerni, przyspieszało zjawisko inflacji.
25 1 25