Odpowiedzi

2009-11-27T19:53:32+01:00
A>
polega głównie na przyciąganiu elektrostatycznym między atomem wodoru i atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe np. woda.

b>
poolega na istnienu pary elektronów, które są współdzielone w porównywalnym stopniu przez oba atomy tworzące to wiązanie np. diament, krzem, cząstka CO2.

c>
powstanie wiązania metalicznego polega na przekształceniu atomów tego samego metalu lub atomów różnych metali w zbiór kationów i swobodnie poruszających się między nimi elektronów np. występują bezpośrednio między atomami metali.
3 2 3