PRZEMIANY ENERGII PODCZAS TOPNIENIA,KRZEPNIĘCIA, PAROWANIA i SKRAPLANIA
1.Dlaczego wiosną na północnych stokach gór, dłużej niż na stokach południowych utrzymują się dobre warunki śniegowe umozliwiające uprawianie sportów zimowych?
2. W kierunku dłoni skieruj strumień wody kolońskiej (dezodorantu)w areozolu. CO odczuleś na dłoni? Jak wyjaśnisz to zjawisko?

CIEPŁO WŁAŚCIWE
1. Woda w wodospadzie niagara spada z wysokości 50m. O ile wzrasta temperatura spadającej wody, jeżeli założymy, że cała energia potencjalna wody ulega zamianie na jej energię wewnętrzną?
h=50m cw=4200J/Kg*K

ZAMIANA ENERGII WEWNĘTRZNEJ PRZEZ WYKONANIE PRACY
1. Z jeziora nabrano kubek wody. Czy energie wew. wody w kubku i w jeziorze są takie same? Uzasadnij odpowiedź.
2.Podczas wiercenenia otworów w twardej ścianie robotnik musi co pewien czas zanurzać wiertło w naczyniu z zimną wodą. Dlaczego?
5.Wyjaśnij, dlaczego potarta o bok pudełka zapałka zapala się.

1

Odpowiedzi

2009-05-25T08:13:07+02:00
1. Północny stok ma bardzo ograniczony dostęp do promieni słonecznych, które by go ogrzały.
2. Poczujesz ciepło. Alkohol ma wysoką energie wewnętrzną związaną z jego budowa atomową.

1. m*Cw*ΔT=mgh
ΔT=gh/Cw
ΔT=1000/4200
ΔT=~0,24 *C

1. Nie są takie same. Taka sama jest temperatura. W jeziorze jest duzo więcej wody, więc ma większą energię wewnętrzną.
2. Tarcie wiertła o ścianę wytwarza ciepło. Rozgrzany metal jest bardziej podatny na pęknięcia i odkształcenia.
5. Tarcie wytworzone przez dpocieranie zapałki o draskę działa na łatwopalna siarkę, która momentalnie zapala sie.
12 3 12