Zad1.Oblicz,ile gramów wodoru połączyło się z 12g tlenu tworząc wodę

Zad2.Ile cząsteczek tlenku węgla(czterowartościowego)ma masę 8,8g?Ile to stanowi moli i jaką zajmuje objętość w warunkach normalnych?

ZAd3.Zapisz stosując notację chemiczną :a)1atom wapnia, b)3atomy helu, c)1dwuatomową cząsteczkę azotu, d)3dwuatomowe cząsteczki fluoru

Zad4.Z układu okresowego odczytaj masę atomową fosforu i oblicz ile wynosi masa jednego atomu fosforu w[ g]

1

Odpowiedzi

2009-11-27T21:16:45+01:00
Zad.1
Równanie reakcji: 2 H2 + O2 ------> 2 H2O
m O2 = 32g 32g ---- 4g
12g ----- x

Zad.2
6,02 * 10^23 ----- 44g
x---- 8,8g

x = 1,204*10^23 cząsteczek ---- x mol
6,02*10^23 ------ 1 mol
x=0,2 mol

1mol --- 22,4dm^3
0,2mol - x

Zad.3
a) Ca
b) 3 He
c) N2
d) 3 F2

Zad.4
6.02 * 10^23 at. P - 31 g
1 at. P - x g
x = 5.15*10^-23 g