Odpowiedzi

2009-12-17T16:47:48+01:00
Floryda, ang. State of Florida – stan na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych, na półwyspie Floryda otoczonym przez wody Zatoki Meksykańskiej na zachodzie i Oceanu Atlantyckiego na wschodzie. Floryda graniczy na północy z Alabamą i Georgią. Teren jest nizinny, płaski lub pofałdowany, liczne jeziora i bagna, głównie na południu; 2/3 stanu pokrywają tereny leśne.
Floryda jest w większości położona na wielkim półwyspie pomiędzy Zatoką Meksykańską, Oceanem Atlantyckim i Cieśniną Florydzką. Graniczy ze stanami Georgia oraz Alabama na północy.
16,46% mieszkańców mówi w domu po hiszpańsku. Inne mniejszości językowe używają różnych języków kreolskich języka francuskiego (głównie haitańskiego), standardowego francuskiego, niemieckiego i włoskiego.

Florida, called State of Florida - the state in the southeast United States, the Florida peninsula surrounded by the waters of the Gulf of Mexico to the west and the Atlantic Ocean to the east. Florida is bordered to the north of the Alabama and Georgia. The terrain is low-lying, flat or undulating, numerous lakes and marshes, mainly in the south, 2 / 3 of forest covered areas.
Florida is mostly located on a large peninsula between the Gulf of Mexico, Atlantic Ocean and Straits of Florida. It borders the states of Georgia and Alabama in the north.
16.46% of the population speaks Spanish at home. Other minority languages use different languages, French Creole (mostly Haitian), a standard French, German and Italian.

Liczę na najlepszą odpowiedź;)