Odpowiedzi

2009-11-27T20:14:53+01:00
O prawach dziecka. moja praca sprzed roku :PPP


Wszystkie dzieci do 18 roku życia mają swoje własne prawa. Niestety, we współczesnym świecie są one nagminnie łamane. Nie tylko przez rówieśników, ale także przez osoby dorosłe, świadome tego, co robią. Tego, że robią krzywdę dziecku. Zapobieganie temu jest prawie niemożliwe.
Każdy obywatel ma prawo do nietykalności osobistej. To prawo jest najczęściej łamane w przypadku dzieci. Są one bite przez rodziców, kolegów, rodzeństwo, nauczycieli, czy zupełnie obce im osoby. Dom okazuje się być miejscem, gdzie najczęściej dochodzi do przemocy wobec dzieci. Patologia, bicie. Bardzo trudno z tym walczyć, ponieważ większość osób działa pod wpływem środków odurzających, takich jak narkotyki, alkohol. Ofiarami są dzieci w każdym wieku. Nawet te najmłodsze, które nie skończyły jednego roku życia. Najczęściej trudno utrzymać przy życiu takie skatowane dziecko – nawet jeżeli uda się mu przeżyć do szpitala, trudno wierzyć, że z tego wyjdzie.
Szacuje się, że na świecie jest obecnie około 800 milionów analfabetów. Z danych organizacji międzynarodowych zajmujących się pomocą rozwojową wynika, że większość z nich żyje w Afryce. Przyczyny łamania prawa do edukacji są różnorodne. Przykładowo brak dostępu do prawidłowo oczyszczonej wody sprawia, że nieobecności w szkole są związane z chorobami spowodowanymi spożyciem wody zanieczyszczonej. Część dzieci nie może również uczestniczyć w zajęciach dlatego, że to ich obowiązkiem jest dostarczenie wody do gospodarstwa domowego, co w niektórych rejonach Afryki może wymagać nawet 6 godzinnej wyprawy do najbliższego źródła.
W Kenii, państwie afrykańskim, stosowane są dotkliwe kary cielesne, skutkujące stłuczeniami, zranieniami, złamaniami, wybitymi zębami oraz skrajnymi przypadkami śmierci uczniów, np. za spóźnianie się, rozmowy na lekcji, noszenie brudnego mundurka, nieprzygotowywanie się do lekcji. Pracownicy szkoły ciągle stosują kary cielesne, aby zaprowadzić dyscyplinę w klasie i ukarać dzieci.
Przykładów łamania praw dziecka można wymieniać wiele. Ale najważniejsze jest to, żeby im zapobiegać. Należy tez pamiętać, że dzieci nie są przedmiotami i nie można robić z nimi wszystkiego. Są ludźmi, i tak jak inni mają swoje prawa.
2 3 2