1. Równania reakcji dysocjacji jonowej :
a) Li OH (H20 nad strzałką) ->
b) KOH (H20 nad strzałką) ->
c) Mg (OH)2 etapami
d) Cu Cl2
e) H2 SO4 etapami

2. Zapisz cząsteczkowo, jonowo i w sposób skrócony równania reakcji zobojętniania:
a) wodorotlenku sodu z kwasami : H2S, HNO3, H3PO4

3. Uzupełnij równania reakcji przebiegające w roztworze wodnym, określ rodzaj reakcji. Cząsteczkowo, jonowo , jonowo w skrócie.
BaCl2 + H2SO4

1

Odpowiedzi

2009-11-28T00:55:21+01:00
1.
a) Li OH (H20 nad strzałką) -> Li+ + OH-
b) KOH (H20 nad strzałką) ->K+ + OH-
c) Mg (OH)2 etapami --> MgOH+ + OH-
MgOH+ ---> Mg 2+ + OH-
d) Cu Cl2 ---> Cu 2+ + 2Cl-
e) H2 SO4 etapami
H2SO4 ---> HSO4- + H+
HSO4- ---> H+ + SO4 2-
2.
H2S + 2NaOH --> Na2S + 2H2O
2H+ + S 2- + 2Na + + 2OH- --> 2Na+ + S 2- + H2O
H+ + OH- -> H2O
HNO3 + NaOH --> NaNO3 + H2O
H+ + NO3- + Na+ + OH- --> Na+ + NO3- + H2O
H+ + OH- --> H2O
H3PO4 + 3NaOH --> Na3PO4 + 3H2O
3H+ + PO4 3- + 3Na+ + 3OH- --> 3Na+ + PO4 3- + H2O
H+ + OH- --> H2O
3. BaCl2 + H2SO4 --> BaSO4 / + 2 HCl - stracanie odadu
Ba 2+ + 2Cl - + 2H+ + SO4- --> BaSO4 / + 2H+ + 2Cl-
Ba 2+ + SO4- --> BaSO4 /
3 2 3