Odpowiedzi

2009-11-27T20:24:18+01:00
Rynek międzynarodowy - Pojęcie określające tranzakcje dokonywane w różnych walutach pomiędzy przedstawicielami różnych krajów.

eksport - Sprzedaż towaru przedstawicielom innych krajów

import - sprowadzanie towaru spoza kraju.

kurs walutowy - dynamicznie zmieniająca się wartość danej waluty.

cło - marża nakładana przy przewozie towaru przez granicę

subsydia - wsparcie finansowe od strony rządu.

korporacje miedzynarodowe - ponadnarodowe przedsiębiorstwa prowadzące działalnośc w conajmniej 2 krajach

kontrakt - umowa zobowiązująca do przestrzegania określonych zasad stron składających deklarację

myślenie strategiczne - umiejętność wykorzystania wglądu publicznego do realizacji własnych celów

liceum profilowane - liceum, które przygotowuje do matury i nauki danego zawodu.
2009-11-27T20:28:22+01:00
Rynek międzynarodowy - towary są przewożone do wielu róznych krajów.
Eksport - wywóz za granicę dóbr, które zostały wyprodukowane lub wyhodowane w danym jraju.
Import - przywóz towarów, usług, kapitałów w celu ich wykorzystania w gospodarce.
Kurs walutowy - cena danej waluty wyrazona w innej walucie.
Cło - opłata pobierana przez państwo w związku z przwożeniem towarów przez granicę celną w celu ich wykorzystania lub sprzedaży.
Sybsydia - dostarczanie przez rząd albo inną instytucję środków finansowych przedsiębiorstwom.
Korporacje międzynarodowe - przedsiębiorstwa o dużej skali działania, na całym kontynencie lub na całym świecie.
Kontrakt - inaczej umowa, pakt.
Myslenie strategiczne - umiejętność i gotowość do pozyskania i spożytkowania wiedzy o sytuacji społecznej.
Liceum profilowane - jedna ze szkół ponadgimnazjalnych, powstało w miejsce licum zawodowego.
1 5 1