Odpowiedzi

2009-11-27T20:25:21+01:00
1 - jeden - one
2 - dwa - two
3 - trzy - three
4 - cztery - four
5 - pięć - five
6 - sześć - six
7 - siedem - seven
8 - osiem - eight
9 - dziewięć - nine
10 - dziesięć - ten
11 - jedenaście - eleven
12 - dwanaście - twelve
13 - trzynaście - thirteen
14 - czternaście - fourteen
15 - piętnaście - fifteen
16 - szesnaście - sixteen
17 - siedemnaście - seventeen
18 - osiemnaście - eighteen
19 - dziewiętnaście - nineteen
20 - dwadzieścia - twenty
21 - dwadzieścia jeden - twenty one
30 - trzydzieści - thirty
40 - czterdzieści - forty
50 - pięćdziesiąt - fifty
60 - sześćdziesiąt - sixty
70 - siedemdziesiąt - seventy
80 - osiemdziesiąt - eighty
90 - dziewięćdziesiąt - ninety
100 - sto - a hundred
101 - sto jeden - a hundred and one
200 - dwieście - two hundred
1000 - tysiąc - a thousand
10 000 - dziesięć tysięcy - ten thousand
1 000 000 - milion - a million
1 000 000 000 - miliard - a billion

potem wiesz co zrobić
18 4 18
2009-11-27T20:28:57+01:00
Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, hundred, two hundred, three hundred, a thousand, two thousand, three thousand, ten thousand


i nie cyfry tylko liczby
10 3 10
2009-11-27T21:21:51+01:00
10. ten
11. eleven
12. twelve
13. thirteen
14. fourteen
15. fifteen
16. sixteen
17. seventeen
18. eighteen
19. nineteen
20. twenty
21. twenty one
22. twenty two
23. twenty three
24. twenty four
25. twenty five
26. twenty six
27. twenty seven
28. twenty eight
29. twenty nine
30. thirty
31. thirty one
no i tak samo jak 20,21,22 itd. ;d
40. forty
50. fifty
60. sixty
70. seventy
80. eighty
90. ninety
100. a hundred
111. a hundred eleven
200. two hundred
300. three hundred
400. four hundred itd.
1000. a thousand
1100. a thousand hundred
10 000. ten thousand
7 3 7