Zad.1
Ustal wzór sumaryczny i nazwę alkanu o masie cząsteczkowej 170 u, zawierającego 84,7% węgla i 15,3% wodoru. Napisz wzory strukturalny i półstrukturalny.
Zad.2
Napisz wzory strukturalne wszystkich izomerów pentanu.
Zad. 3
Oblicz skład procentowy (% masowy) heksanu.
Bardzo proszę o pomoc! Dziękuję:D

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T20:33:28+01:00
1.

masa cząsteczkowa=170u
C%=84,7%
H%=15,3%

C:
170u - 100%
x - 84,7%

x=143,99u, w przybliżeniu 144u

144/12=12 atomów węgla

H:
170u - 100%
x - 15,3%

x=26,01u, w przybliżeniu 26u

26/1=26 atomów wodoru

Wzór sumaryczny alkanu:C12H26 nazwa:dodekan

Wzór półstrukturalny:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

Wzór strukturalny:
H H H H H H H H H H H H
| | | | | | | | | | | |
H-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-H
| | | | | | | | | | | |
H H H H H H H H H H H H

2.
Izomery pentanu:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 n-pentan

CH3
|
CH3-CH-CH2-CH3 2-metylobutan

CH3
|
CH3-C-CH3 2,2-dimetylopropan
|
CH3

3.
heksan C6H14
Masa cząsteczkowa heksanu= 6*12+14*1=72+14=86u
%C=(6*12)/86*100%=
%H=(1*14)/86*100%=16,28%

Odp:Skład procentowy heksanu to 83,72% węgla i 16,28% wodoru .
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-11-27T20:39:43+01:00
Ustal wzór sumaryczny i nazwę alkanu o masie cząsteczkowej 170 u, zawierającego 84,7% węgla i 15,3% wodoru. Napisz wzory strukturalny i półstrukturalny.
170 - 100%
x - 84,7%

100x=14399
x=143,99

143,99:12 = 12

C12H26 dodekan
CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3

Napisz wzory strukturalne wszystkich izomerów pentanu.
Pentan ma trzy izomery:
- n-pentan
- 2-metylobutan (izopentan)
- 2,2-dimetylopropan (neopentan)

Oblicz skład procentowy (% masowy) heksanu.
heksan: C6H14

masa molowa 86g/mol

masa węgla w 1 molu 12*6 = 72

86g------100%
72-----x
x= 83,7 % węgla

czyli zawartość wodoru 100-83,7=16,3%