1_ Oblicz:
³√3⅜ - (-3)² : 1.5
--------------------- ==
√2¼ - (-1⅔)² * 2.4

2) Rozwiąż nierówności:
a) |x+7| < 5
b) |x-2| > 4

3) Rozwiąż układ równań:
x + 4y= 3
-2 - 7= 7

4) Zapisz w prostszej postaci:
(x⁵ * x⁷)² * x³
------------------- ==
(x⁷ * x⁹)² : x³

PROSZĘ O POMOC

3

Odpowiedzi

2009-11-27T20:40:41+01:00
2) Rozwiąż nierówności:
a) |x+7| < 5
b) |x-2| > 4

a) |x+7|<5
x<5-7
x<-2
b) |x-2|>4
x>4+2
x>6

4) Zapisz w prostszej postaci:
(x⁵ * x⁷)² * x³
------------------- ==
(x⁷ * x⁹)² : x³

(x do12)do 2 x* do 3
---------------------=
(x do 16) do 2 : x do 3

x do 24 * x do 3
---------------------=
x32 : x do 3

x do 72
---------=
x do 96

x do -24
2009-11-27T20:56:32+01:00
1.
³√3⅜+9:1.5=³√3⅜+30/5=³√27/8+6=3/2+6=1.5+6=7.5
--------------
√9/4-25/9 * 24/10=3/2-40/6=3/2-6*4/6=3/2-6*2/3=9/6-6*4/6=6*13/6=8*1/6
2.
a) |x+7| < 5
x=5-7
x=-2
x>-2
b) |x-2| > 4
x=4+2
x=6
x>6
3.
-2 - 7= 7
-9=7
0=-2
4) Zapisz w prostszej postaci:
(x⁵ * x⁷)² * x³ x10*x14*x3 x27
------------------- ==---------------=-------=x27:x30=x(-3)
(x⁷ * x⁹)² : x³ x14*x18:x3 x30
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T21:10:42+01:00
1_ Oblicz:
³√3⅜ - (-3)² : 1.5
--------------------- ==
√2¼ - (-1⅔)² * 2.4

∛(27/8)-6
-------------------=
3/2-25/9*12/5

3/2-6
-------------=
3/2-20/3

-4,5
------=
-31/6

=27/31


2) Rozwiąż nierówności:
a) |x+7|<5
x+7<5 i x+7>-5
x<5-7 i x>-5-7
x<-2 i x>-12
x∈(-12,-2)

b) |x-2|>4
x-2>4 v x-2<-4
x>4+2 v x<-4+2
x>6 v x<-2
x∈(-∞,-2) u (6,∞)

3) Rozwiąż układ równań:
x + 4y= 3
-2 x- 7y= 7

x = 3-4y
-2 (3-4y)- 7y= 7

x = 3-4y
-6+8y- 7y= 7

x = -49
y=134) Zapisz w prostszej postaci:
(x⁵ * x⁷)² * x³
------------------- ==
(x⁷ * x⁹)² : x³

(x ¹²)² x³
---------------------=
(x ¹⁶)²: x ³

x ²⁷
---------------------=
x²⁹

=x⁻²