Odpowiedzi

2009-11-27T21:29:14+01:00
Najpierw, korzystając z zasady zachowania masy i energii, musimy obliczyć maksymalną wysokość, na jaką wzniesie się to ciało (hmax)
Ep=Ek
mgh = mv²/2
hmax = v²/2*g
g (stała grawitacji dla Ziemi) = ok. 9,81m/s²

hmax = (16m/s)² / 2*9,81m/s²
hmax = 256m²/s² / 19,62m/s²
(m i m² się skracają, zostaje m; s² się skracają ze sobą)
hmax = 13,05m
Wysokość maksymalną dzielimy przez 2, ponieważ mamy obliczyć prędkość w połowie największego wzniesienia:
13,05m/2 = 6,52m
1/2 h = v²/2g
6,52m = v²/19,62m/s²
v²=127,9224m²/s²
v = √127,9224m²/s² = 11,31 m/s

W połowie największego wzniesienia ciało to będzie miało prędkość 11,31 metra na sekundę.