(3/53) 1.
Na podstawie map w atlasie geograficznym wypisz strefy klimatyczne,w których obrębie leżą następujące obszary:
a Półwysep Kalifornijski
b Wyżyna Brazylijska
c Kotlina Konga
d Wyżyna Tybetańska
e Grenlandia
f Półwysep Iberyjski

(4/54) 2.
Na podstawie inf. z atlasu geog. wyjaśnij. jaki wpływ na klimat zachodnich i wschodnich wybrzeży Ameryki Południowej, położonych w strefie zwrotnikowej mają prądy morskie. Czym różni się szata roślinna tych wybrzeży?

(5/54) 3.
Na podstawie atlasu geograficznego opisz, jak zmienia się wielkość rocznych opadów w Europie, od wybrzeży Atlantyku aż po Ural.

(6/54) 4.
Na lądach w zwrotnikowych szerokościach geograficznych półkul północnej i południowej występują pustynie i półpustynie. Określ przyczyny ich powstania.


1

Odpowiedzi

2009-11-27T21:57:04+01:00
Zad.1
a) strefa zwrotnikowa ( -klimat suchy)
b)strefa równikowa (klimat podrównikowy )
c)strefa równikowa (klimat równikowy wybitnie wilgotny)
d)strefa podzwrotnikowa (klimat suchy)
e)strefa okołobiegunowa (klimat subpolarny)
f)strefa podzwrotnikowa (klimat wilgotny)
6 2 6