1.Podaj liczbę ludności polski oraz pozycje w europie i na świecie?
2.Omów rozmieszczenie ludności.wskaż wskaz województwa o ekstremalnych wartościach oraz średnia gęstość zaludnienia?
3.Wskaż cechy struktury płci i wieku(6x) ?
4.Dokonaj podziału ludności ze względu na zaludnienie w określonych sektorach(w %)?
5.Podaj wskaźnik urbanizacji?
6.Przedstaw strukturę narodowościową polski?
7.Wskaż przyczyny emigracji(4x) a)liczbę polonii b)kraje

1

Odpowiedzi

2009-05-25T20:33:01+02:00
1. polska zajmuje na świecie 34 a w Europie 7 miejsce pod względem ludności - 38 482 919

2. Największą zaludnienie w Polsce jest w województwie śląskim (385 os/km2) oraz małopolskie (214 os/km2). Wysoką gęstością zaludnienia, przekraczająca 140 os/km2, odznaczają się również województwa: dolnośląskie (146 os/km2) mazowieckie (144 os/km2) i łódzkie (143 os/km2).Najmniej zaludnione województwa to warmińsko-mazurskiego (59 os/km2), podlaskiego (60 os/km2) oraz lubuskiego (72 os/km2), zachodniopomorskiego (74 os/km2).
Średnio ok. 140 os/km2.
3 5 3