Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T21:29:01+01:00
2K + 2HCl→2KCl + H₂
produkty: chlorek potasu i wodór
O nie reaguje z H₂SO₄ chyba jakis błąd w zapisie ?
3NaOH+H₃PO₄→ Na₃PO₄ + 3H₂O
fosforan (V) sodu i woda
CuSO₄+K₂S→CuS + K₂SO₄
siarczek miedzi(II) i siarczan (VI) potasu
2. dysocjacja
NaOH→Na⁺ + OH⁻
H₂SO₄→2H⁺ + SO₄²⁻
FeCl₃→Fe³⁺ + 3Cl⁻