Uzpuełnij zdania
Proces oddychania dostarcza bakteriom ....... nezbędnej do życia.
Jako jedne z nielicznycg org. mogą one oddychać zarówno tlenowo jak i .................. .
Fermentacja polega na rozkładzie substancji ogranicznych bez udziału ..............
Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do prosukcji ................ i ...................... .
I tak dalej., s 22 w ćw. klasa 1 Puls Życia 0 BIOLA
dam ;nJ

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T21:33:37+01:00
Proces oddychania dostarcza bakteriom energii niezbędnej do życia. Jako jedne z nielicznych org. mogą one oddychać zarówno tlenowo jak i beztlenowo. Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału tlenu. Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji pieczywa. Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i cudzożywne. Bakterie samożywne czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby. Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają fotosyntezę.
10 4 10
2009-11-27T21:35:04+01:00
1. Energię
2. beztlenowo
3. Tlenu
4. alkoholu i produkty spożywcze
5. cudzożywne
6. cudzożywne
7. fotosynteze
7 4 7
2009-11-27T22:21:06+01:00
Proces oddychania dostarcza bakteriom ENERGII niezbędnej do życia. Jako jedne z nielicznych org. mogą one oddychać zarówno tlenowo jak i BEZTLENOWO. Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału TLENU. Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcj KEFIRU i PIECZYWA. Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i cudzożywne. Bakterie samożywne czerpią pokarm z rozkładu SZCZĄTKÓW organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych ORGANIZMÓW, wywołują choroby. Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem ORGANIZMÓW przeprowadzają fotosyntezę.
4 4 4