Zad.1
usun niewymiernosc mianownika
a)3+√2 :√2=
b)2:3+√5= : oznacza kreske ulamkowa

zad.2
znajdz A suma B,A iloczyn B,A/B,B/A gdy
a)A={1,2,3,4,5,6} B={3,5,7,9,11}
b)A={2,4,6,8,10} B={x∈R ix>5}
c)A= -3;4) B=(0,7)
d)A={x∈R i x>1} B={x∈N i x∈<0;10>}

1

Odpowiedzi

2009-11-27T21:26:16+01:00