Szklana soczewka dwuwypukła ma ogniskową 25 cm. W odległości 50 cm
przed nią umieszczono przedmiot o wysokości 3cm. W jakiej odległości od soczewki powstanie obraz? Jaką wysokość miał otrzymany obraz? Podaj 3 jego cechy.
Błagam o pomoc!!! Z góry Dziękuję!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T05:50:11+01:00
Dane:
f=25[cm]=0,25[m]
x- odległość przedmiotu od soczewki,
x=50[cm]=0,5[m]
szukane:
y=? -odległość obrazu od soczewki
P=? - powiększenie
Wzór na soczewkę dwuwypukłą:
1/x+1/y =1/f to y=(fx)/(x-f)
obliczenia:
y=(0,25 x 0,5)/(0,5-0,25) to y=0,5[m]
powiększenie:
P=y/x to P=0,5/0,5=1
Powstały obraz jest:rzeczywisty,odwrócony, o takich samych rozmiarach.
otrzymany obraz ma wysokość 3[cm] x 1= 3[cm]
2 5 2