Proszę na temat i ponumerowane co do 5 można w ostateczności opuścić.. ;]

Zadania :
1. Wymień najważniejsze zadania gminy.
2. Wymień najważniejsze źródła dochodów gminy.
3. Przygotujcie przewodnik po gminie; pamiętajcie o umieszczeniu takich informacji, jak: historia gminy, geografia regionu, bogactwa naturalne i przyrodnicze, przemysł, rolnictwo, handel, turystyka, kultura, nauka, sport.
4. Dokończ zdanie: "Gdybym był wójtem (burmistrzem, prezydentem), to...".
5.Sporządźcie listę największych przedsiębiorstw w waszej gminie z zaznaczeniem rodzaju produkcji lu usług. Na jej podstawie określcie profil gospodarczy swojej gminy.

( Mowa tu o mieście ' Sławków ' ;)

Dziękuję :)

1

Odpowiedzi

2009-11-27T21:55:04+01:00