Odpowiedzi

2009-11-28T00:16:17+01:00
Konfiguracja elektronowa jest to rozmieszczenie elektronów na ostatniej powłoce zwanej , walencyjną.
liczba elektronów walencyjnych odpowiada (dla pierwiastków grupy głównej), wartościowości atomu danego pierwiastka.
pamiętaj, wartościowość atomu danego pierwiastka ma sens tylko w związkach chemicznych.
16S-konfiguracja-K2L8M6 tzn. że jest 6 elektronów walencyjnych,numer powłoki 3.
Atomy tego pierwiastka , mają tendencję do pobierania elektronów, w celu uzyskania trwałej konanfiguracji, która zapewnia im stabilność energetyczną (minimum energietyczne).
konfiguracja:
określenie: bym ci dalej pomógL ,ale mam p;roblemy!