Gimnazjum
Muzyka

Wyjaśnij pojęcia:
-sonata
-koncert
-fuga
-symfonia

Odpowiedzi

Kasia
  • Kasia (moderator)
  • Ekspert zadane.pl
+354 użytkowników doceniło użytkownika jako eksperta
Kasia
  • Kasia (moderator)
  • Ekspert zadane.pl
+354 użytkowników doceniło użytkownika jako eksperta

Sprawdzam każdą odpowiedź. dzięki temu mam pewność, że na stronie zostają tylko te poprawne. Chcesz zobaczyć dobrą odpowiedź? 😉

Sprawdzam każdą odpowiedź. dzięki temu mam pewność, że na stronie zostają tylko te poprawne. Chcesz zobaczyć dobrą odpowiedź? 😉

Skąd wiemy, że odpowiedź jest poprawna?
1
Nie ma błędów
2
Została dodana i sprawdzona przez eksperta
Dlaczego sprawdzamy odpowiedzi?
3
Ponieważ jakość odpowiedzi jest dla nas najważniejsza
4
Ponieważ chcemy pomóc Ci w nauce

Sonata to forma muzyczna składająca się z kilku części. W baroku tworzono kilka rodzajów sonat: da chiesa ( kościelna ) i da camera ( komnatowa ) oraz sonata solową,triową i quatro. Sonaty nie miały ustalonej budowy, liczba i następstwo części były zmienne. Sonata klasyczna odznaczała się 4 – częściowym układem: · część I – oparta na formie sonatowej, · część II – wolna, dużą rolę odgrywa technika wariacyjna, · część III – była menuetem lub scherzem, · część IV – to finał w tempie szybkim, zwykle w formie ronda.

Symfonia jest to cykliczna forma orkiestrowa zbudowana zgadnie z zasadami cyklu sonatowego.

Koncert - określenie „koncert” wywodzi się z łacińskiego czasownika „concertare” co oznacza spierać się, walczyć. W początkowym okresie swojego rozwoju (barok) koncert instrumentalny nie wykazywał istotnych różnic w stosunku do sonaty. W XVIII w. ukształtował sie klasyczny model koncertu na instrument i orkiestrę (lub inny instr. towarzyszący - fortepian).

Fuga ( łac. – ucieczka ) to forma polifoniczna, imitacyjna, oparta na ewolucyjnej zasadzie kształtowania. Podstawą fugi jest jednogłosowy temat, który podlega imitacji i przeobrażeniom. Fugę można podzielić na przeprowadzenia.

 

Pozdrawiam.

2011-08-03T13:39:50+02:00

sonata - instrumentalny utwór cykliczny złorzony z trzech lub czterech części

koncert - utwór instrumentalny, zazwyczaj trzyczęściowy, przeznaczony na instrmęt solowy z towarzyszeniem orkiestry: środkowa, dróga część koncertu różni się tempem i nastrojem od części skrajnych( I część - szybka, II część - wolna, III część - szybka )

fuga - wokalna, instrumentalna lub wokalno-instrumentalna forma polifoliczna, zazwyczaj dwu-, trzy- lub czterosolowa, której podstawą jest technika imitacyjna; fugę rozpoczyna w jesnym głosie wyrazsty temat, który jest kolejno powtarzany przez kolejne głosy

symfonia - to zazwyczaj trzy-,czteroczęściowy utwór muzyczny na orkiestrę . Symfonia orkiestrowa jest odpowiednikiem sonaty (I część -szybka, II część - wolna, III część- taneczna lub bardzo szybka, IV część - szybka )

 

licze na naj

2011-08-03T14:37:35+02:00
Mózg
Mózg
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci
Kasia

Pomogę Ci w nauce. Chcesz wiedzieć, która odpowiedź jest poprawna?

Kasia

Pomogę Ci w nauce.
Chcesz wiedzieć, która odpowiedź jest poprawna?