1. Odległość Księżyca od Ziemi wynosi 384 000 km, natomiast masa Ziemi jest 81 razy większa od masy Księżyca. W jakiej odległośći od Ziemi znajduje się punkt, w którym przyciąganie grawitacyjne Ziemi jest równe przyciąganiu grawitacyjnemu Księżyca?

Odp. 345 600 km

1

Odpowiedzi

2009-11-27T22:23:52+01:00
Poco pisałeś pytanie jeśli znałeś odpowiedź ??