Odpowiedzi

2009-11-27T22:32:29+01:00
-Węgiel (C)
Właściwości chemiczne. Węgiel jest pierwiastkiem dwu i czterowartościowym. Występuje na stopniach utlenienia +2, +4 i -4. Węgiel jest mało aktywny chemicznie. Nie rozpuszcza się w wodzie, kwasach i zasadach, w temperaturze pokojowej reaguje tylko z fluorem. Po ogrzaniu tworzy związki z tlenem (CO i CO2) i siarką (CS2). W bardzo wysokich temperaturach łączy się bezpośrednio z wodorem oraz z wieloma metalami, tworząc tzw. węgliki (np. CaC2, Al4C3), które rozkładają się pod wpływem wody lub kwasów (np. CaC2+H2O=Ca(OH)2+C2H2). Atomy węgla wykazują zdolność do tworzenia wiązań między sobą, wskutek czego istnieje ogromna liczba związków węgla, łańcuchowych i pierścieniowych, prostych i rozgałęzionych, w skład których oprócz węgla i wodoru wchodzą przede wszystkim fluorowce, siarka, tlen i azot. Związki te stanowią przedmiot chemii organicznej.

-Azot(N)
Właściwości chemiczne:

* przyjmuje wartościowości od I do V, a stopnie utlenienia: -3, +1, +2, +3, +4, +5
* w temperaturze pokojowej jest on chemicznie bierny
* pod wpływem ogrzania reaguje z niektórymi pierwiastkami z utworzeniem azotków, np. Li3N, Mg3N2, BN, Si3N4
* tworzy pięć tlenków azotu:
* N2O tlenek azotu (I)
* NO tlenek azotu (II)
* N2O3 tlenek azotu(III) - bezwodnik kwasu azotawego HNO2
* NO2 tlenek azotu (IV) -bezwodnik kwasu azotowego HNO3
* Związki z wodorem:
* NH3 amoniak
* N2H4 hydrazynę
* HN3 kwas azotowodorowy
-Siarka(S)
W zwykłej temperaturze siarka jest mało aktywna. Punkt zapłonu siarki leży w temp. 250oC. Bardzo łatwo łączy się tylko z fluorem, a już trudniej z chlorem. Z innymi pierwiastkami, jak np. z wodorem, łączy się dopiero w podwyższonej temperaturze. Z metalami tworzy po ogrzaniu siarczki, przy czym reakcje te są silnie egzotermiczne, tak że zapoczątkowana reakcja syntezy przebiega dalej samorzutnie nieraz z rozżarzeniem mieszaniny.

-Chlor(Cl)
właściwości chemiczne:
- właściwości bielące i odkazające, spowodowane powstawaniem tlenu atomowego podczas rozpuszczania chloru w wodzie.
- aktywniy chemicznie niemetal
- reaguje bezpośrednio z wieloma metalami (powstaja chlorki)
i niemetalami
- reakcja z sodem silnie egzoenergetyczna
2Na + Cl2 -> 2 NaCl
Cu + Cl2 -> Cu Cl2
Zastosowanie chloru:
- do bielenia masy papierowej przy produkcji papieru

-Sód(Na)
* bardzo reaktywny
* musi być przechowywane w nafcie
* na powietrzu matowieje w skutek utleniania
*jest jednowartościowy we wszystkich związkach
* burzliwie reaguje z wodą tworząc wodorotlenki MOH
* tworzy związki z niemal wszystkimi niemetalami

-Magnez(Mg)
Jest reaktywnym metalem. We wszystkich związkach jest dwuwartościowy. Po zapaleniu reaguje z tlenem tworząc zasadowy tlenek MgO, który w reakcji z wodą daje wodorotlenek:
MgO + H2O -> Mg(OH)2
W podwyższonej temperaturze reaguje z azotem atmosferycznym, tworząc azotek Mg3N2
Wypiera wodór z kwasów, np.:
Mg + 2HCl ® MgCl2+ H2 ­
Reaguje też z wieloma niemetalami, tworząc chlorki, bromki, siarczki, azotki i węgliki.


-Potas(K) - to samo co sód
* bardzo reaktywny
* musi być przechowywane w nafcie
* na powietrzu matowieje w skutek utleniania
*jest jednowartościowy we wszystkich związkach
* burzliwie reaguje z wodą tworząc wodorotlenki MOH
* tworzy związki z niemal wszystkimi niemetalami

-Wapń(Ca)
Jest reaktywnym metalem. We wszystkich związkach jest dwuwartościowy.
Reaguje z tlenem tworząc zasadowy tlenek CaO, który w reakcji z wodą daje wodorotlenek:
CaO + H2O ® Ca(OH)2
W podwyższonej temperaturze reaguje z azotem atmosferycznym, tworząc azotek Ca3N2. Wypiera wodór z kwasów, np.:
Ca + 2HCl -> CaCl2+ H2 ­
Reaguje też z wieloma niemetalami, tworząc chlorki, bromki, siarczki, azotki i węgliki (np. karbid CaC2, czyli węglik wapnia).


Obszerne informacje, ale coś wybierzesz z tego :P
1 5 1