1. Podaj wspólne cechy:
a) wszystkich typów tkanek łącznych
b) trzech typów tkanki mięśniowej
c) wszystkich rodzajów nabłonka

2. Tkanka nabłonkowa pełni różnorodne funkcje. Przedstaw na 2 wybranych przykładach różnice w budowie i położeniu nabłonków oraz wyjaśnij związek wskazanych róznic z biologiczna funkcją omawianych nabłonków.

3. Podaj 3 cechy krwi przemawiające za tym, ze jest ona tkanką łączną.

4. Wykonaj tabele w której porównasz funkcje wszystkich rodzajów elementów morfotycznych krwi.

5. Porównaj skład chemiczny (na przykładzie wybranych związków i pierwiastków) i niektóre właściwości fizyczne substancji międzykomórkowej występującej w poszczególnych rodzajach tkanki łącznej.

6. Wyjaśnij jaka funkcję pełni tkanka tłuszczowa. W jakich okolicznościach następuje jej nadmierny przyrost i jakie to ma znaczenie dla zdrowia człowieka?

7.Tkanka kostna ma duże możliwości regeneracyjne. Przedstaw w postaci schematu zjawisko zrastania się kości po złamaniu.

8. Określ dwa czynniki wpływające na szybkość przepływu impulsu nerwowego.


BARDZO, BARDZO PROSZĘ O POMOC !!!!

2

Odpowiedzi

2009-11-27T22:44:39+01:00
1.a.
Cechy wspólne tkanek łącznych:
*komórki są luźno ułożone i jest dużo przestrzeni między nimi.
*Na substancje międzykomórkową składa się bezpostaciowa substancja podstawowa i jej elementy włókniste
*komórki są luźno ułożone i jest dużo przestrzeni między nimi.
* włókna kolagenowe
*włókna elastyczne

9 2 9
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T01:24:21+01:00
1
a) obecność substancji międzykomórkowej
luźno ułożone komórki, nie ściśnięte
b)komórki mięśniowe wykazują zdolność do kurczenia się i rozkurczenia
komórki mięśniowe nigdy nie występują pojedynczo
zawierają liczne włókienka zbudowane z białek
c)komórki ściśle do siebie przylegają, mogą mieć różne kształty(np. nabłonek sześcienny, nabłonek walcowaty)
okrywają zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie organizmu


17 3 17