Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T22:42:13+01:00
Pierwsze ważne odkrycia Galileusza dotyczyły mechaniki. Arystoteles twierdził, że ciężkie ciała spadają szybciej niż lekkie. Całe pokolenia uczonych akceptowały to twierdzenie, polegając na autorytecie greckiego filozofa. Galileusz postanowił to jednak sprawdzić; przeprowadził szereg doświadczeń i szybko stwierdził, że Arystoteles się mylił. W rzeczywistości ciała ciężkie i lekkie spadałyby z taką samą szybkością, gdyby nie fakt, iż opór powietrza hamuje ich spadek. (Nawiasem mówiąc, legenda, zgodnie z którą Galileusz przeprowadzał te doświadczenia spuszczając przedmioty z Krzywej Wieży w Pizie, wydaje się bezpodstawna).
Po dokonaniu tego odkrycia Galileusz posunął się o krok dalej. Starannie zmierzył drogę, jaką w danym czasie przebywa spadający przedmiot, i stwierdził, że jest ona proporcjonalna do kwadratu czasu spadania. Odkrycie to (z którego wynika, iż przyspieszenie spadającego ciała jest stałe) było ważne samo w sobie, ale jeszcze większe znaczenie miał fakt, iż Galileusz potrafił przedstawić wyniki całej sekwencji doświadczeń w postaci wzoru matematycznego. Szerokie zastosowanie wzorów i metod matematycznych jest ważną cechą nowożytnej nauki.
Innym wielkim osiągnięciem Galileusza było odkrycie prawa bezwładności. Poprzednio ludzie uważali, że poruszający się przedmiot w sposób naturalny zwalnia i zatrzymuje się, o ile nie działa nań siła, która utrzymuje go w ruchu. Doświadczenia Galileusza wykazały, że to powszechne przekonanie jest błędne. Gdyby można było wyeliminować siły hamujące ruch, takie jak tarcie, to poruszający się przedmiot w naturalny sposób poruszałby się dowolnie długo ze stałą prędkością. Ta ważna zasada, której Newton nadal nowe, jasne sformułowanie i którą włączył do swego systemu jako pierwszą zasadę dynamiki, jest jednym z najważniejszych praw fizyki.
Ze wszystkich osiągnięć Galileusza najsłynniejsze są jego odkrycia astronomiczne. Na początku XVI w. astronomia przeżywała okres burzliwych zmian, w tym czasie toczył się zasadniczy spór między zwolennikami heliocentrycznej teorii Kopernika i stronnikami wcześniejszej teorii geocentrycznej. Już w 1604 r. Galileusz wyraził przekonanie, że Kopernik ma racje, ale nie potrafił wówczas tego udowodnić. W 1609 r, dowiedział się, że w Holandii wynaleziono teleskop. Galileusz okazał się człowiekiem tak genialnym, że posiadając jedynie bardzo pobieżny opis urządzenia zdołał w krótkim czasie zbudować teleskop i to znacznie lepszy. Wyposażony w nowy instrument, Galileusz skierował swój talent obserwacyjny ku niebu i w ciągu roku dokonał całego szeregu wielkich odkryć.
Obserwując Księżyc Galileusz zauważył, że nie jest on gładką kulą i że na jego powierzchni znajdują się liczne kratery i wysokie góry. Ciała niebieskie - stwierdzał - nie są gładkie ani doskonale, lecz podobnie nieregularne jak Ziemia. Obserwując Drogę Mleczną dostrzegł, że nie jest ona wcale mlecznym, mgławicowym ciałem, lecz składa się z ogromnej liczby gwiazd tak odległych, że oglądane gołym okiem zlewają się ze sobą. Obserwując planety, Galileusz zauważył cztery księżyce krążące dookoła Jowisza. Był to oczywisty dowód, że ciało niebieskie może krążyć dookoła innej planety niż Ziemia. Obserwując Słońce, Galileusz dojrzał plamy na słonecznej tarczy. (W rzeczywistości inni astronomowie zaobserwowali plamy na Słońcu przed Galileuszem, ale to on szeroko rozpowszechnił wiadomość o swoich obserwacjach i w ten sposób zwrócił na nie uwagę świata nauki). Galileusz zauważył również, że planeta Wenus ma fazy zupełnie podobne do faz życia. Był to ważny dowód wspierający teorię Koperniku, według której Ziemia i inne planety krążą dookoła Słońca. Wynalazek teleskopu i liczne odkrycia dokonane przy jego pomocy sprawiły, że Galileusz stal się stawny. Jednakże popierając teorię heliocentryczną, wzbudził sprzeciw wpływowych kręgów Kościoła i w roku 1616 nakazano mu, aby zaniechał publicznego głoszenia hipotezy Kopernika. Przez parę lat Galileusz z trudem znosił te ograniczenia. W 1623 r. zmarł papież, a jego następca został człowiek, który byl wielbicielem Galileusza. W rok później nowy papież, Urban VIII, dał do zrozumienia (choć w sposób nieco dwuznaczny), że zakaz, już nie obowiązuje.PS.Musisz sobie powybieraz fragmenty,jakie chcesz bo niewiedziałam jakie ;)
Pozdrawiam ;)