Ułuzż 2 zadanie w czasie past perfect alby miało podobne znaczenie do zdania pierwszego . juzyj podanych w nawiasach wyrazów!

1. Terry was fatter.
Terry......................... to be so thin. (DID NOT)

2.Gary was sure his keys were in his pocket.
Gary was......................his keys.(FORGOTTEN)

3.Last summer Julia got up early every morning.
Last summer Julia...............,early every mornng.(TO)

4.I thought the book seemed familiar.
I thought.......................the book before. (HAD)

5.When he was younger david played tennis.
David...................... when he was younger.(USED)

6.We missed the bus so we look a taxi.
We................... the bus. (HAD)

7.In those days we spend the summer in the mountains.
In those days we...................... the summer in the mountains.(WOULD)

JAK MOŻECIE TO PRETŁUMACZCIE :))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T00:24:16+01:00
1. Terry was fatter.
Terry hadn't done to be so thin.

2.Gary was sure his keys were in his pocket.
Gary was had forgotten his keys.

3.Last summer Julia got up early every morning.
Last summer Julia. had to,early every mornng.

4.I thought the book seemed familiar.
I thought had the book before. (HAD)

5.When he was younger david played tennis.
David had used when he was younger.

6.We missed the bus so we look a taxi.
We had the bus.

7.In those days we spend the summer in the mountains.
In those days we would have been the summer in the mountains.
4 1 4