Odpowiedzi

2009-11-27T23:34:22+01:00

(x³ -9x² +mx -15) :(x -3) =x² -6x + m -18, reszty 3m -69
Zatem, 3m - 69 = 0
3m = 69
m = 23

(x³ - 9x² +23x -15 ) : ( x -5) = x² -4x + 3 , reszta 0.
3 4 3
2009-11-27T23:40:21+01:00
Dla jakiej wartości parametru m wielomian W(x) jest podzielny przez dwumian x-3, gdy W(x)= x³-9x²+mx-15. Dla wyznaczonej wartości m oblicz resztę z dzielenia wielomianu W(x) przez x-5

W(3)=0
27-81+3m-15=0
3m=15+81-27
3m=69
m=23

W(x)= x³-9x²+23x-15
W(5)=125-225+115-15=0
1 5 1