Zad.1. Sporządzić roztwór soli NaH₂PO₄ o objętości V=260 cm3 i stężeniu procentowym Cp=1,2%. Ile uwodnionej soli należy odważyć oraz jaką objętość wody należy odmierzyć aby sporządzić podany roztwór

Zad.2.
Sporządzić roztwór H₂O₂ o stężeniu procentowym Cp=0,5 % i objętości V=250cm3, mając do dyspozycji roztwór o stężeniu Cp,I = 5 %.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T16:04:59+01:00
1.
Vr=260cm³
Vs=?
cp=1,2%

cp=Vs/Vr*100%
Vs=cp*Vr/100%
Vs= 1,2%*260cm³/100%
Vs=3,12 cm³ <--objętośc substancji

Vwody= 260-3,12=256.88cm³

nie wiem czy dobrze...

2.cp2=0,5%
Vr2=250cm³
cp1=5%

cp2=Vs/Vr*100%
Vs2=0,5%*250cm³/100%
Vs2=1,25cm³

z roztworu 5% mamy przejsc na 0,5% więc rozcieńczamy czyli dolewamy wody, więc:
Vs1=Vs2

Vr1=Vs*100%/cp
Vr1=1,25cm³*100%/5%
Vr1=25cm³

ile trzeba dolac wody: 250cm³-25cm³=225cm³