Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T23:47:37+01:00
Zad.2 Z 200g 20%-owego roztworu odparowano 100g wody. Obliż stężenie otrzymanego roztworu.


20% x 200 gram = 40gram substancji


200gram roztworu - 100 gram wody = 100gram roztworu

Stężenie = (40gram substancji / 100gram roztworu) x 100% = 40% roztwór.
Zad. 1 Do jakiej objętości wody należy wlać 100 cm sześciennych 0,5 molowego kwasu solnego, aby otrzymać roztwór 0,1 molowy?


0,5 molowy, 0,1dm³
C = n/v
n = C x V = 0,5 x 0,1 = 0,05mola w 0,1dm3

mamy trzymać 0,1molowy.
C=n/v >> V = n/c =0,05/0,1 = 0,5dm3 roztworu

0,5 - 0,1 = 0,4dm3 wody.

4 3 4