Odpowiedzi

2012-12-31T19:35:36+01:00

Zazwyczaj  partykułę nie z czasownikami piszemy osobno, ale w tych 3 wyrazach jest wyjątek, dlatego że nie ma czasowników: pokoić, wolić, nawidzić i te czasowniki z przeczeniem nie są wyrazami podstawowymi, tzn. od nich tworzymy nowe wyrazy, 

np.niepokoić-niepokój, niewolić-niewola, nienawidzić-nienawiść

33 4 33