Odpowiedzi

2009-05-27T14:18:41+02:00
Tragiczniejszej miłości niż Barbary Radziwiłłówny i Zygmunta II Augusta w dziejach Polski chyba nie było. O życiu pięknej Litwinki pisano wiersze i sztuki teatralne, kręcono filmy, malowano jej portrety. Według podań była ładną blondynką, miała piękne zęby i dłonie. Porównywano ją nawet do Heleny Trojańskiej. Kiedy poznała Zygmunta, była już wdową po wojewodzie trockim Stanisławie Gasztołdzie. Król zaś dopiero co ożenił się z Elżbietą Austriaczką, jednak nie udało się im stworzyć szczęśliwego związku. Jeszcze za życia żony Zygmunt rozpoczął romans z Barbarą, zakończony ich potajemnym ślubem.