Jaś wykonał doświadczenie z wykorzystaniem azotanu(V) miedzi(II):
Niewielką porcję niebiesko zabarwionych kryształków azotanu(V) miedzi(II) rozpuścił w kilku cm^3 wody
destylowanej w probówce, uzyskując niebiesko zabarwiony roztwór. Następnie do roztworu dodał kilka kropli wodorotlenku potasu.

Podaj, co zaobserwował po dodaniu roztworu wodorotlenku. Zapisz odpowiednie równanie zachodzącej w probówce reakcji.

błaaaagaaaaamm...

1

Odpowiedzi

2012-07-27T21:19:33+02:00

Rozpuszczając azotan (V) miedzi (II), do roztworu wprowadzamy jony Cu^{2+}, zgodnie z równaniem reakcji dysocjacji:

Cu(NO_3)_2\xrightarrow{\ \ H_2O\ \ }Cu^{2+} + 2\ NO_3^-

 

W sytuacji, gdy do roztowry zawierającego wspomniane kationy miedzi dodamy zasady, następuje wytrącenie niebieskiego, galaretowatego osadu wodorotlenku miedzi (II). Równanie reakcji można zapisać następująco:

2\ KOH + Cu(NO_3)_2\longrightarrow 2\ KNO_3 + Cu(OH)_2\downarrow

lub jonowo w sposób skrócony:

Cu^{2+} + 2\ OH^- \longrightarrow Cu(OH)_2\downarrow