Wyznacz trójmian kwadratowy wiedząc,że jego wykres przechodzi przez punkty (0;1)i(1;-2) oraz,że dla x=1 osiąga swoją najmniejszą wartość.Narysuj wykres tej funkcji.Na podstawie wykresu:
Określ:dziedzinę
Określ zbiór wartości
Wyznacz miejsca zerowe
Określ przedziały monotoniczność
Określ przedziały w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie

1

Odpowiedzi

2009-11-28T07:19:55+01:00