Opisz,jak Rzymianie wyobrażali sobie początki swojego miasta,a co na ten temat mówi archeologia i badania historyczne

Porównaj ustrój polityczny republiki rzymskiej z ustrojem sparty i aten.Jakie znajdujesz elemeny wspólne?Co je różni od siebie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T09:06:03+01:00
- O jakim okresie mówimy ( II tysiąclecie p.n.e do 476 r. n.e.)
Teraz przejdzmy do Sparty.
- w II tysiącleciu p.n.e na tereny Peleponezu przybywają Dorowie.
- VII-VI w. p.n.e zjednoczenie małych państwewek/osad, w wyniku czego powstała Sparta. Później zjednoczenie całej Lakonii (kraina geograficzna) w Zwiazek Peloponeski(przestał istnieć w 366 r. p.n.e w wyniku nieudanej wojny z Tebami), którego hegemonem jest Sparta.
- Państwo podzielone na:
- Spartan (Spartiata) który dzierżył tytuł Homoioi.
- Periojkowie, czyli wszyscy wokół, pozbawieni praw politycznych, ale obdarzeni wolnością osobistą.
- Heloci, przywiązani do ziemi, traktowani prawie jak niewolnicy, ale nie można było ich sprzedawać, a tym bardziej zabić.

Władzę sprawowało dwóch (2) dziedzicznych królów (z rodów Agiadów, Eurypontynów ) - Władzę mieli ograniczoną; najwyżsi kapłani, dowódcy w czasie wojen (znany powszechnie Leonidas).
- Zgromadzenie Ludowe (apella)
Wszyscy obywatele powyżej 30 roku życia. Uchwały, inicjatywy, wypowiadanie wojen. Wybór (eforów, gerontów). Jedynie głosowali, bez dyskusji (debaty)
- Geruzja czyli rada starszych ( 28 gerontów, 2 królów) Zatwierdzanie inicjatyw apelli, sądy.
- eforowie (5) kadencja 1 rok. Ich zadaniem było pilnować wychowania (agoge), administracja, finanse.
- Wychowanie spartańskie (agoge)

Ateny- Podobny opis jak Sparta. Musisz napisać o reformach Drakona (621r.p.n.e.), Solona (594r. p.n.e) Pizystrata(561-527) i jego synów (do 510) - tyrania. Reformy Klejstensa (508/07). No i oczywiście rządy Peryklesa (ok. 500-429) . O tym Wszystkim znajdziesz informacje na wikipedii. Sprawdzałem.

Porównanie Sparty do Aten, wypada róznie. Ja skłaniam się do twierdzenia, że Demokracja Ateńska (arystokratyczna)była lepszym ustrojem od Oligarchii Spartańskiej. Przykłady można mnożyć.

Jeśli to mało możesz jeszcze opisać Republikę Rzymską.
- Powstanie ( 753 r.p.n.e Romulus i Remus), 6 królów etruskich. Obalenie w 509 Tarkwiniusza Pysznego.
- Walki w V w. p.n.e między patrycjuszami, a plebejuszami - comitia trybuta (zgromadzenie trybusowe), trybuni ludowi, spisanie prawa- XII Tablic 451 r. p.n.e.
Senat, jak to wszystko kształtowało się na przełomie dziejów. (reformy braci Grakchów - Tyberiusz i Gajusz). Można wspomnieć o walkach publikanów z optymatami. Dyktatura Sulli (82- 79 p.n.e).
- proletariat,
- bunt Spatrakusa,
- Wojny Punickie,
Plusy i minusy.
I Triumwirat.
II Triumwirat
Dyktatura Gajusza Juliusza Cezara.

Za pierwsze pytanie, również znam odpowiedź, ale nie zdradzę jej za tak śmieszna ilość pkt. Pozdrawiam Krzysiek.
1 1 1