Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-28T09:06:36+01:00
Posłuszeństwo Bogu

Ze szczerego umiłowania Boga w przypadku Świętej Rodziny wypłynęło pragnienie pełnienia i umiłowanie woli Bożej oraz podporządkowanie się tej woli. Takie pełnienie woli Bożej jest jednocześnie rezygnacją z pełnienia woli własnej i tak było właśnie w przypadku Świętej Rodziny, gdyż konsekwencją miłości do Boga jest pełnienie Jego woli i posłuszeństwo względem Boga. Kiedy miłość jest szczera pragnie wypełniać wolę tego, kogo kocha, wypełnienie woli umiłowanej osoby staje się radością i nawet jeżeli wymaga trudów i poświęcenia daje poczucie szczęścia, zwłaszcza wtedy kiedy spełnia się wolę Boga. Wiele takich przykładów możemy odnaleźć zarówno opowieściach Starego Testamentu jak i w historii kościoła. Pisma ks. Jana Berthier są poparte przykładami osób świętych w szczególny sposób wyróżniających się bądź niezwykłymi cnotami, bądź heroicznym zachowaniem się w momencie, gdy ich życie zostało poddane próbie. Święta Rodzina w tym wszystkim może i powinna być dla nas przykładem i wzorem. Jej miłość
i poddanie się woli Bożej jest bardzo pięknym przykładem dla wszystkich ludzi.
Święta Rodzina przestrzegał wszystkich przykazań Prawa Bożego
i czyniła to miłością i zaangażowaniem. Święty Józef jest nazwany mężem sprawiedliwym oznacza to między innymi, że doskonale znał i wypełniał Prawo Boże, zwyczaje izraelskie jak również to, że był potomkiem królewskiego rodu Dawida, obdarzonego przez Boga szczególnym błogosławieństwem
i obietnicami. Sprawiedliwość jego względem Boga pozwoliła mu być wtajemniczonym we wspaniały zamysł i plan zbawienia ludzkości, jaki Bóg przygotował dla swoich stworzeń
1 4 1
2009-11-28T09:12:58+01:00
Trzeba chodzic do kosciola co najmniej co niedziele modlić się rano i wieczorem chodzić często do spowiedzi. W niedzielną msze św. trzeba sporzywać ciało chrystusa pod postacią opłatka.
2009-11-28T09:18:33+01:00
Ze by byc posłusznym bogu trzeba robic to co nakazam w biblii-
-chodzicdo kosciola , bac sie aniola, przyustepywac do sakramentu pokuty i pojednania, przystepywac do komuni sw i przede wszystkim nie grzeszyc