1podane wydarzenia geologiczne ułóż w kolejności od najstarszego do najmłodszego:
a) utworzenie wapieni na Wyżynie Krakowsko- czestochowskiej
b)sfałdowanie Gór świętokrzyskich
c)powstanie moren czołowych Pojezierza Pomorskiego
d)powstanie wybrzeży klifowych nad Bałtykiem
e)powstanie złoża rud miedzi na Nizinie Śląskiej

2 polecenie to samo:
a)powstanie złóż rud żelaza w okolicy Suwałk
b)powstanie morza w obrębie kotliny sandomierskiej
c)sfałdowanie Sudetów
d)gorący i suchy klimat, w wyniku którego powstały pokłądy soli kamiennej na kujawach
e) utworzenie żuław wiślanych

2

Odpowiedzi

2009-11-28T10:16:57+01:00
2009-11-28T11:07:26+01:00
Zadanie 1.
b, e, a, c, d.

Zadanie 2.
c, e, d, a, b,