Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T09:49:26+01:00
Być człowiekiem tolerancyjnym, to być wyrozumiałym i pobłażliwym dla cudzych poglądów i zachowań.. Możemy być niezwykle dumni z postawy naszych przodków.
Naiwnością jest twierdzenie, że tolerancja jest podstawą demokracji. Demokracja opiera się bowiem na znacznie większych wartościach, a największą wartością jest człowiek i jego godność. Każdy mądry obywatel powinien być całkowicie nietolerancyjny na przykład wobec przestępstw. Powinien być też nietolerancyjny wobec tych osób i grup, którym udowodniono korupcję. Mądry człowiek nie toleruje także wielu innych zjawisk i zachowań, które są szkodliwe dla danej osoby czy dla społeczeństwa. W szkole raczej żaden nauczyciel nie będzie tolerował przemocy czy błędów ortograficznych. W sferze religijnej nie zauważam w naszym kraju poważniejszych napięć, konfliktów czy problemów. Raczej rzadko zdarzają przykłady nietolerancji spowodowanej stereotypami, iż człowiek danego wyznania musi prezentować określone cechy.
Warto być tolerancyjnym, ponieważ tym samym odpłacą nam się inni . Trzeba próbować rozumieć innych i ich problemy oraz ich 'inność' .
Powinniśmy tolerować środowisko i ludzi w nim zamieszkałych gdyż sami jesteśmy częścią tego świata.