Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-25T16:26:51+02:00
Http://img29.imageshack.us/my.php?image=matis0137.jpg
zad1
H2SO4--> 2H+ + SO4 2-
Al(OH)3--> Al3+ + 3OH-
Mn2(SO4)5 --> 2Mn5+ + 5SO4 2-
H3PO4--> 3H+ + PO4 3-
Ca(OH)2 --> Ca2+ + 2OH-
Al2(SO4)3 --> 2Al3+ + 3SO4 2-

zad 2
a) metal + kwas --> sól + wodór
2H+ + SO4 2- + Na --> 2Na+ SO4 2- + H2( siarczan VI sodu)
2H+ + S2- + K-->2K+ + S2- +H2(siarczek potasu)
H+ + NO3 - + Al --> Al3+ + 3NO3- + H2(azotan V glinu)
3H+ + PO4 3- + Fe--> Fe3+ + PO4 3- + H2(fosforan V żelaza III)
H+ + IO- + K --> K+ + IO- + H2(jodek potasu) - co do tego nie jestem pewna
2H+ + CO3 2- + Ca --> Ca2+ + CO3 2- (węglan wapnia II)

b)2H+ +SO4 2- + Na+ +OH- -->2Na+ + SO4 2- +H2O(siarczan VI sodu)
2H+ + S2- + K+ + OH- --> 2K + + S2- + H2O(siarczek potasu )
H+ + NO3- + Al3+ + 3OH- --> Al3+ + 3NO3- + H2O(azotan V glinu)
3H+ + PO4 3- + Fe3+ + 3OH- --> Fe3+ + PO4 3- +H2O(fosforan V żelaza III)
H+ + IO- + K+ + OH---> K+ + IO-+H2O (jodek potasu) - nie jestem pewna
2H+ + CO3 2- + Ca2+ + 2OH- --> Ca2+ + CO3 2- + H2O (węglan wapnia)

http://img29.imageshack.us/my.php?image=matis0138.jpg
zad 5
Na2S - odczyn słabo zasadowy
FeCl3 - odczyn kwasowy

zad 4
może mogłbyś- mogłabyś jakoś przybliżyć bo nie bardzo wiem co z tym zrobić czy dysocjacje czy otrzymywanie czy co?

http://img29.imageshack.us/img29/716/matis0136.jpg
zad 5
tutaj też mógłbyś/mogłabyś powiedzieć coś wiecej.

zad 4

a)K2SO4 + BaNO3 --> KNO3↓ + Ba2SO4
b) KCl + AgNO3 --> AgCl↓ + KNO3

2009-05-25T16:31:04+02:00
SKALA pH - skala obejmująca zakres od 0 do 14, pozwalająca okreslić odczyn roztworu. Jeśli więcej jest jonów H+ to odczyn roztworu jest kwasowy, jeśli jest więcej jonów OH- to występuje odczyn zasadowy.
pH = 7 - odczyn obojętny (liczba H+ i OH- jest sobie równa)
pH = mniejsze niż 7 - odczyn kwasowy
pH = większe niż 7 - odczyn zasadowy

REAKCJA STRĄCANIA:
Siarczan (VI) baru - BaSO4

BaCl2 + MgSO4 -> BaSO4(osad) + MgCl2

Chlorek srebra - AgCl

Ag2S + NaCl -> AgCl (osad) + Na2S

NAPISZ RÓWNANIA DYSOCJACJI:

H2SO4 -> 2 H+ + SO4-2

Al(OH)3 -> dysocjacja nie zachodzi (wodorotlenek nie rozpuszcza się w wodzie)

Mn2(SO4)5 -> 2 Mn+5 + 5 SO4-2

H3PO4 -> 3 H+ + PO4-3

Ca(OH)2 -> Ca+2 + 2 OH-

Al2(SO4)3 -> 2 Al+3 + 3 SO4-2

NAPISZ REAKCJĘ (JONOWO) OTRZYMYWANIA NASTĘPUJĄCYCH SOLI:

Najpierw zapiszę reakcję zobojętniania (a) jonowo a potem metal + kwas (b).

Siarczan (VI) sodu - Na2SO4

a) 2 Na+ + 2 OH- + 2H+ + SO4-2 -> 2 Na+ + SO4-2 + 2 H2O
b) 2 Na + 2H+ -> 2 Na+ + H2^

Siarczek potasu - K2S

a) 2K+ + 2OH- + 2H+ + S-2 -> 2K+ + S-2 + H2O
b) 2K + 2H+ -> 2K+ + H2^

Azotan (V) glinu - Al(NO3)3

a) Al(OH)3 + 3H+ + 3 NO3- -> Al+3 + 3 NO3- + 3 H2O
b) 2 Al + 6H+ -> 2 Al+3 + 3 H2^

Fosforan (V) żelaza (III) - FePO4

a) Fe(OH)3 + 3H+ + PO4-3 -> FePO4 + 3 H2O
b) 2 Fe+ 6H+ -> 2 Fe + 3 H2^

Jodek potasu - KI

a) K+ + OH- + H+ + I- -> K+ + I- + H2O
b) 2K + 2H+ -> 2K+ + H2^

Węglan wapnia - CaCO3

a) Ca+2 + 2OH- + 2H+ + CO3-2 -> CaCO3 + H2O
b) Ca + 2H+ -> Ca + H2^