Napisz równanie reakcji spalania całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego dla:
a) butenu,
b) pentenu.

2. Propen poddano reakcjom:
a) z wodorem
b) z chlorem
c) z chlorowodorem
d) polimeryzacji

Określo rodzaj każdej z tych reakcji. Napisz równania powyższych reakcji.

1

Odpowiedzi

2009-11-28T10:08:14+01:00
Buten ( C4H8)
spalanie całkowite
C4H8 +6O2 --> 4CO2 + 4H20
półspalanie:
C4H8+202 --> 4CO + 4H20
Spalanie niecałkowite:
C4H8+202--> 4C+4H20

Penten (C5H10)
spalanie całkowite
C5H10+ (5/2)O2 --> 5CO2 + 5H20/ razy 2
2C5H10+ 5O2--> 10CO2 + 10H20
półspalanie:
C5H10 + 5O2 --> 5CO + 5H20
Spalanie niecałkowite:
C5H10 + (5/2)O2 --> 5C + 5H20/ razy 2
2C5H10 + 5O2 --> 10C + 10H20


:)

zalączniku zadanie 2
5 4 5