Odpowiedzi

2009-11-28T10:26:16+01:00
Dane:
Cp₁ = 5%
Cp₂ = 2%
mr₁= 40kg = 40 000g

Szukane:
m dolH₂O - ?


masa substancji :

Cp = ms/mr * 100%
Cp/100% = ms/mr
ms = Cp*mr/100%

ms = 5% * 40000g / 100%
ms = 2 000g

masa roztworu drugiego:

Cp₂ = ms/mr₂ * 100%
Cp₂ / 100% = ms/mr²

z proporcji:

2% / 100% = 2000g / mr₂

procenty się skrócą:

2 / 100 = 2000g / mr₂


2mr₂ = 100 * 2000g
2mr₂ = 200000g
mr₂ = 100 000g

masa dolanej wody:

mr₂ - mr₁ = mdolH₂O
100000g - 40000g = 60000g
mdolH₂O = 60000g = 60kg

Odp: aby otrzymać 2-procentowy roztwór soli do 40kg wody morskiej należy dolać 60 kg czystej wody.