Odpowiedzi

2012-07-03T18:37:25+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Za początek BAROKU w muzyce przyjmuje się datę wystawienia pierwszej opery Jacopo Periego - Eurydyka - jest to rok 1600.
Symboliczną datę zakończenia baroku wyznacza śmierć J. S. Bacha - jest to rok 1750.

Wewnętrznie często epokę dzieli się na następujące etapy:
1. barok wczesny (do 1630 r.), wykazujący jeszcze ślady tradycji renesansowej;

2. barok dojrzały (1630 r. – 1730 r.), w którym krystalizują się najbardziej charakterystyczne dla epoki formy i gatunki muzyczne;

3. barok późny (1680 r. – 1730 r.), czas syntezy zasadniczych kierunków rozwojowych.

Za niewątpliwie największe zdobycze baroku należy uznać:

-         wprowadzenie harmonii funkcyjnej i określenie jej prawidłowości;

-         wykształcenie wiele nowych form, gatunków oraz określenie ich zasad formalnych i fakturalnych;

-         pełne usamodzielnienie faktur: wokalnej i instrumentalnej.

Powstała typowa dla baroku sztuka akompaniamentu improwizowanego – tzw. basso continuo. Kompozytorzy uprawiali następujące formy muzyczne, reprezentujące dany rodzaj faktury:

- faktura instrumentalna: concerto grosso, koncert solowy, sonata barokowa, toccata, toccatina, suita, chaconne, passacaglia, wariacje chorałowe, fuga.

- faktura wokalno-instrumentalna: opera, oratorium, pasja, kantata.

Pierwszym ośrodkiem, w którym podjęto próby rekonstrukcji teatru, stała się Florencja. Powstała tam akademia artystyczno - filozoficzna pod nazwą CAMERATA FLORENCKA. Skupiała ona ówczesną inteligencję twórców: filozofów, poetów, kompozytorów myślicieli. Przewodniczył jej mecenas sztuki Giovanni de Bardi. Termin „opera” wprowadził po raz pierwszy F. Cavalli w 1639 r. Wcześniej posługiwano się nazwami: tragedia, dramma per musica i inne.

Wybitni twórcy muzyki baroku to:

J. S. Bach (1685-1750)

J. F. Haendel (1685-1759)

Antonio Vivaldi (1678-1742).

Domenico Giuseppe Scarlatti (1685-1757).

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Tomaso Albinoni (1671-1751)

François Couperin (1668-1733)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764).

 

Pozdrawiam.

4 4 4