Napisz jakie korzyści ze współżycia z bakteriami mają:

rośliny motylkowate.......................................................................

zwierzęta roślinożerne...............................................................

człowiek.....................................................................

3

Odpowiedzi

2009-11-28T10:27:44+01:00
CZŁOWIEK - rozkład i gnicie materii organicznej martwej - przeciwdziałają gromadzeniu się w środowisku obumarłych roślin i zwierząt a tym samym przyczyniają się do obiegu materii w przyrodzie
- włączają w obieg materii niektóre pierwiastki - C, S, P, N.
- spulchniają glebę
- są wykorzystywane w przemyśle mleczarskim
- do otrzymywania kiszonek [biorą udział w tworzeniu próchnicy -procesy

ZWIERZĘTA ROŚLINOŻERNE - bakterie symbiotyczne w przewodzie pokarmowym szczególnie dużo ich jest u zwierząt roślinożernych trawią celulozę są źródłem witamin B i K dla gospodarza
- do produkcji witamin B12 oraz antybiotyków
- do produkcji alkoholu octu kwasu mlekowego w przemyśle mlekarskim
- nitryfikacja gleby i fermentacja obornika

ROŚLINY MOTYLKOWATE - plamistość liści, rak bakteryjny, wiednice, nekrozy, zgnilizny i powstawanie rakowatych
narośli
ZWIERZĘTA: gruźlica, wydzielanie jadów dzielimy na: wydzielane poza komórką egzotoksyny oraz
uwalniana z komórki w czasie jej rozpadu endotoksyny
CZŁOWIEK: gruźlica, kiła, dur brzuszny, dżuma, cholera, gronkowce, bakteryjne zapalenie płuc,
kaklusz, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, brucelozy, szkarlatyn, trąd, angina,
zatrucia pokarmowe najgroźniejszym zatruciem jest toksyna produkowana przez
laseczkę tężca oraz zatrucie jadem kiełbasianym wydzielanym przez laseczkę jadu
kiełbasianego.
3 4 3
2009-11-28T10:31:55+01:00
A)
- pokarm,
- rozmanażanie,
b)
- leczenie swych dlogliwości (nieswiadomie)
- mnogość pożywienia,
- większe szanse na przeżycie,
c)
- lecznictwo
- zapobieganie drobnoustrojom
10 4 10
  • Użytkownik Zadane
2009-11-28T10:34:39+01:00
Rośliny motylkowate...........bakterie część- wytworzonych soli azotu oddają roślinie, w zamian uzyskują organiczne produkty np. rośliny motylkowe i bakterie brodawkowe wiążące azot fotosyntezy.......................................
zwierzęta roślinożerne..........Protokooperacja.. Rybik dzięki życiu między mrówkami ma ułatwiony dostęp do pokarmu. współżycie ukwiałów z rakiem pustelnikiem........................................

człowiek..........Komensalizm..... Współżycie człowieka i bakterii......................................................
4 5 4