W trójkącie ABC kąt pryz wierzchołku C jest prosty a miara kata przy wierzchołku B jest równa 60° Dwusieczna kąta przy wierzchołku B przecina bok AC w punkcie D takim że ICDI=6

Oblicz długość przeciwprostokątnej trójkąta ABC oraz długość odcinka AD.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T10:57:16+01:00
|AD| = |AC|-|CD|
|AD| = 18 - 6
|AD| = 12

przeciwprostokątna = 12√3
2 3 2