Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-28T10:36:35+01:00
1.Co zawiera Ewangelia?
Ewangelia to zbiór przypowieści i treści o Jezusie i jego działalności jako Mesjasza.

2.W jaki sposób powstała Ewangelia?
z inicjatywy apostołów którzy mieli opowiedzieć dobrą nowinę o Jezusie
1 3 1
2009-11-28T10:40:18+01:00
1.Ewangelia (z gr. εὐαγγέλιον, euangelion, dosł. dobra nowina) – w starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.
2.Pierwszych pięć ksiąg biblijnych wiąże tradycja żydowska i chrześcijańska z Mojżeszem, który dał impuls napisania ksiąg świętych, poczynając swoją opowieść od aktu stworzenia. Pierwsza księga - Księga Rodzaju - opisuje stworzenie pierwszych ludzi. Opowiada jak doszło następnie do rozdźwięku pomiędzy Bogiem a ludźmi. Jak człowiek zapragnął samodzielnie decydować o wszystkim co jest dobre z co złe, zamiast pozostawić to Bogu. Autor natchniony pokazuje logiczne konsekwencje takiego postępowanie człowieka. Jest to pierwszy tragiczny czyn na ziemi, który ma miejsce w chwili kiedy Kain morduje swego brata Abla. Następnie toczą się chronologicznie dalsze wypadki. Autor pisze również o niemalże niewiarygodnej katastrofie, która dotknęła świat i zburzyła całe dotychczasowe życie. Katastrofą tą był potop. Pisze o Noem, zwierzętach i o arce, która przeżyła kataklizm. Po potopie życie rozpoczyna się na nowo. Czytamy o tym jak ludzie rozprzestrzeniali się po obliczu ziemi.
2009-11-28T10:43:26+01:00
Ewangelia to jedna z Ksiąg Nowego Testamentu. Ewangelie opisują życie i śmierć Jezus Chrystusa, zawierają prawdy duchowe. Są to pisma natchnione, spisane przez 4 autorów:

* Ewangelia Mateusza
* Ewangelia Marka
* Ewangelia Łukasza
* Ewangelia Jana
Istnieje wiele teorii dotyczących czasu powstania poszczególnych Ewangelii oraz zależności między nimi. Powszechnie uznaje się, że trzy Ewangelie – Łukasza, Marka i Mateusza (tzw. ewangelie synoptyczne) – są ze sobą bliżej związane niż z Ewangelią Jana: często używają podobnych sformułowań, mówią o podobnych wydarzeniach i stosują podobną aranżację tekstu.
Według hipotezy dwu-źródłowej powstania Ewangelii, jako pierwsza z trójki powstała Ewangelia Marka.