W 2007 roku do partii X należało trzy razy więcej osób niż do partii Y. W 2008 roku pięć
osób z partii X przeszło do partii Y. W 2009 roku w wyniku akcji propagandowej partii X
dwie osoby z Y wróciły do X, a na dodatek przyjęto jeszcze pięciu nowych członków.
Obecnie partia X jest dwa razy liczniejsza niż partia Y. Z którymi z poniższych stwierdzeń
się zgadzasz?
a) W 2007 roku partia X miała więcej niż 10 członków.
b) Obecnie partia X ma mniej niż 30 członków.
c) W 2007 roku partia Y miała 4 członków.
d) Obecnie partia Y ma 7 członków.
e) Obecnie partia Y ma mniej niż 20 członków.

napisz obliczeia;)

1

Odpowiedzi

2009-11-28T12:08:07+01:00
2007r. 2008r. 2009 obecnie
x=3y 3y-5 3y-3+5 2(y+3)=3y+2
y+5 y+3

2(y+3)=3y+2
2y+6=3y+2
-y=-4 I*(-1)
y=4