Odpowiedzi

2009-11-28T10:59:59+01:00
Zanieczyszczanie rzek które wpływają do morza


Budować oczyszczalnie przy ujściach rzek
3 4 3
2009-11-28T11:05:33+01:00
Zanieczyszczenia i ochrona wód Bałtyku.
Głównym źródłem zanieczyszczeń wód Morza Bałtyciego są rzeki. Doprowadzają one ogromne ilości ścekó przemysłowych i komunalnych. Znaczny udział mają w tym niestety Wisła i Odra. Za ich pośrednictwem do środowiska naturalnego trafia wiele szkodliwych substancji, zwłaszcza metali ciężkich (ołowiu, rtęci i kadmu) i bakterii chorobotwórczych. Stosowane w rolnictwie nawozy sztuczne oraz chemicne środki ochrony roślin przyczyniają sie do znacznego zanieczyszczenia wód Bałtyku. Poważnym zagrożeniem dla życia biologicznego są również wycieki ropy naftowej z platform wiertniczych. W 1974r. państwa nadbałtyckei zawarły porozumienie o ochronie Morza Bałtyckiego, zwane konwencją helsińską.

Żródło: Podręcznik do geografii "PLANETA"kl. III gim
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T11:06:37+01:00
Glównym źródłem zanieczyszczeń są rzeki. Doprowadzaja one ogromne ilości ścieków przemysłowych i komunalnych.Znaczny udział mają w tym Wisła i Odra. Za ich pośrednictwem do morza wpadają szkodliwe substancje. Stosowane w rolnictwie nawozy sztuczne i chemiczne środki ochony roslin również przyczyniają się do znacznego zanieczyszczenia Bałtyku. Poważnym zagrożeniem sa też wycieki ropy naftowej.

Aby zmniejszyc zanieczyszczenie Bałyku(które jest dość spore) należy stosować naturalne nawozy do roślin, nie wylewać do rzek ścieków, nie wysypywać śmieci, budować oczyszczalnie ścieków.
8 3 8